PARAZART #1

15/02/2020–26/04/2020

EXPO

Peter Troucheau en Claude Dendauw

Voor ‘Parazart #1’ werden Peter Troucheau en Claude Dendauw uitgenodigd. Bij Troucheau gaat het om een ‘ateliersetting’ waarin zijn grafisch werk te zien is, van Dendauw zien we sculpturaal werk. Claude vat zijn werk samen in deze quote: "A story of bittersweet memories of unexpected but important things that have happened in a lifetime." Ook Peter vertrekt vanuit zijn eigen leefwereld: "Herinneringen  aan de ruimte, aan de omgeving. Herinnering aan het gebeuren, de angst, en het toeval."

Peter Troucheau

Herinnering  aan de ruimte, aan de omgeving. Herinnering aan het gebeuren, de angst, het toeval. Niet alles hoeft verteld te worden, anders lijkt het achterklap.

Herinnering aan het contact. Inbreken. Onrust. Rust. Verbergen. Afbakenen.

Leefbare onverschilligheid. Zelfbescherming. Misschien helpt dat wel?


Peter Troucheau haalde een master in de vrije grafiek aan St.-Lucas te Gent. In het echte leven is hij ondertussen kunstenaar én verpleger in een spoedinterventieteam. Hij doet shifts van 24 uur. Ontmoet miserie en ellende. Breekt binnen bij mensen op kritische kantelmomenten. Blote mensen.


Zijn atelier: Spartaans, nomadisch. Zijn werk: een gevoelige maar abstracte reflectie op wat hij beleeft. Een eeuwige zoektocht naar evenwicht, harmonie, stilte in zijn hoofd. Lost in translation, vertaald in lijnen, kleuren, vlakken. Uitgepuurd. Bijna Zen.

Elk werk blijft zonder titel.


De kunstenaar breekt in bij de toeschouwers van zijn werk.  Elke toeschouwer reflecteert: breekt in bij de kunstenaar, wordt deelnemer van een onvoltooid verborgen verhaal.

Open atelierdagen

zondag 8 maart, zondag 22 maart, zondag 26 april

Peter Troucheau komt op drie verschillende dagen naar IJsberg. Hij zal er enerzijds aanwezig zijn om over zijn schilderijen in de tentoonstelling 'Parazart #1' te spreken, anderzijds zal hij de ruimte omdopen tot zijn atelier en er zelf aan het werk zijn. Kom gerust langs om hem aan het werk te zien en/of om even met hem van gedachten te wisselen over zijn werk.

Claude_1
Claude_2
Claude_6
Claude_3
Claude_4
Claude_5

Claude Dendauw

Claude Dendauw gebruikt vaak zijn eigen lichaam als startvorm van zijn sculpturaal werk. Hier toont hij een combinatie van oud en recent werk. Kunstcriticus Hugo Brutin schreef over het werk van Dendauw: “In alles wat hij beeldend onderneemt is breekbaarheid aanwezig, schroomvol grijpen naar vorm en inhoud, letterlijk en figuurlijk. Er straalt een inventieve ingesteldheid die natuur en haar materie heeft ingepalmd om zacht te vertellen en bewogen te suggereren. Hij verzint verhalen waarin zinnen en zinnelijkheid een enkel elan vertolken.”


Met zijn Meeting Point verwijst hij naar de voortdurende veranderingen die een omgeving ondergaat, maar ook naar de ongemakkelijkheid die gepaard gaat met het aanknopen van een gesprek met mensen die men kent, of met onbekenden. Zijn Aftastingen zijn dan weer tijdelijke installaties die zich aanpassen aan de ruimte om zich heen. Bomen, takken en andere objecten worden omzwachteld in windsels. Zo verwijst hij naar het verzorgen, het helen, maar dan van niet zichtbare verwondingen.

Praktisch

Van 15/02/2020 tot en met 26/04/2020.

In IJSBERG Damme, Burgstraat 5. Toegang is gratis.

Vragen? Mail naar info@stichtingijsberg.be